Missie/Visie

Het woonzorgcentrum Gerkenberg wil gedifferentieerde en kwalitatief hoogstaande woongelegenheid bieden aan ouderen met uiteenlopende zorgbehoeften. Wij richten ons in de eerste plaats naar de regio Bree.

Dit doen we met een aanbod van 86 rustoordkamers, 21 serviceflats en een erkend dagverzorgingscentrum waar we dagelijks 5 tot 10 gebruikers kunnen opvangen.

Wij streven naar:

  • het aanbieden van professionele zorg in een warm en huiselijk klimaat met gangbare prijzen.
  • samenwerking met andere specifieke diensten en zorgverleners.
  • ruime personeelsbezetting met veel aandacht voor motivatie, opleiding en groeikansen voor  de medewerkers.
  • uitgroeien tot de achtste Breese woonkern met een sterke betrokkenheid op de buitenwereld.
  • besteden van aandacht aan activiteiten die bijdragen tot een aantrekkelijke tijdsbesteding.
  • maximale samenwerking met familie en vrijwilligers.