Nieuwe (team)werking in Kimpenhof vanaf 11 april!

Datum: 11 april 2016

Op 11 april start de nieuwe teamwerking in Kimpenhof! Directie en personeel wil de zorg voor onze bewoners nog meer afstemmen op de individuele noden van de bewoner. Om dit te realiseren gaan we een aantal wijzigingen doorvoeren:

  • in de teamsamenstelling van het personeel,
  • in de werking,
  • indeling van de dagzaal

Meer uitleg kan u krijgen tijdens de gebruikersraad op 21 maart.