Project “WENSBOOM” in het team Zwaluwnest.

Datum: ganse jaar.

Het team Zwaluwnest heeft een project “Wensboom” gestart. De bedoeling is voor de bewoners van het team Zwaluwnest een wens in vervulling te laten gaan. Dit gaat het team Zwaluwnest visueel maken door een wensboom te knutselen. Daarin kunnen de bewoners hun wens hangen. Telkens als een wens vervuld is, wordt een foto van de realisatie van de wens ingehangen. Zo blijft dit project duidelijk en herkenbaar voor alle bewoners. Voor de bewoners die moeilijk zelf nog kunnen zeggen wat zij nog graag wensen, zal het team met de familie overleggen. Uiteraard moeten de wensen budgetvriendelijk zijn, maar het team gaat ervoor. De wensboom knutselen gebeurt op donderdag 27/4 en vrijdag 28/4 van 10.00 u tot 11.30 u en van 14.00 u tot 17.00 u. Bewoners, familieleden, vrijwilligers, medewerkers zijn van harte welkom om mee te werken aan het knutselen van de wensboom !