Project: De Wensenboom in team Zwaluwnest

 

 

 

Via anders organiseren naar 4-sterrenzorg in WZC Kimpenhof

Dit project wordt financieel gesteund door het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse overheid.

Met dit project gaat woonzorgcentrum Kimpenhof uit Opglabbeek op zoek naar een nieuwe organisatiestructuur gebaseerd op de principes van innovatieve arbeidsorganisatie. Een uitdagende onderneming omdat het WZC dit wil realiseren binnen de bestaande infrastructuur die gebouwd is op de basis van principes van de functionele arbeidsorganisatie.

Als klassiek georganiseerd woonzorgcentrum (functionele afdelingen, geen uitgesproken teamwerking, centrale sturing,…) worden we enerzijds geconfronteerd met een aantal evoluties binnen de zorgsector die ons vragen doen stellen bij onze huidige manier van werken. Maar anderzijds moeten we ook vaststellen dat er in onze dagdagelijkse werking tal van deficiënties zijn binnengeslopen. We stellen ons eerlijk de vraag of we met onze huidige manier van werken nog wel in staat zijn om onze 4-sterren visie te realiseren.

We hebben de vurige intentie om onze bewoners centraal te stellen om aan hun vraag te kunnen voldoen. Dit past volledig in onze visie “thuis met zorg”. We willen een woonzorgcentrum zijn waar elke professional, wat die ook bijdraagt in de zorg voor de bewoner, die bewoner en de familie echt kent en inspeelt op hun noden en verwachtingen. En dat daarenboven de samenwerking en afstemming tussen die professionals die samen die zorg maken zodanig is dat we die zorg steeds performanter en tegelijk efficiënter maken.

Ondanks de infrastructurele beperkingen van ons gebouw willen we gaan werken in interdisciplinaire teams waarbij elk team zich ontfermt over een gedeelte van onze bewonerspopulatie waardoor de “ordervariatie” drastisch naar beneden gaat. Om die ambitieuze droom te realiseren, willen we zoveel mogelijk disciplines samenbrengen in één team om de individuele zorg waar te maken. Over de verschillende disciplines en diensten heen zal er samengewerkt moeten worden zodat leven, wonen en zorg voor onze bewoners één geheel wordt en niet meer bestaat uit verschillende deeltjes.

Begindatum project: 01/01/2017                      einddatum: 30/06/2018