Activiteiten

Een drukke bedoening.

Ieder mens wil graag gelukkig en zinvol leven.

Ons woonzorgcentrum tracht de zelfredzaamheid van de bewoners te behouden, te bevorderen of te herstellen door het stimuleren en organiseren van activiteiten van het dagelijks leven. Waar nodig wordt gezorgd voor reactivering- en trainingactiviteiten. We beschikken over een aparte kiné-ruimte waar individuele behandelingstherapie geboden wordt.

Ook een zinvolle dagbesteding maakt deel uit van het activeren en stimuleren van onze bewoners. Maar ook het plezier, het sociale contact en staan hierbij centraal.

De ergotherapeute of animatrice zorgt voor aangepaste activiteiten naargelang de mogelijkheden van de bewoner en samen met haar team wordt er een uitgebreid activiteitenaanbod georganiseerd.

Lees de kalender om op de hoogte te blijven van de activiteiten in ons woonzorgcentrum.

De activiteiten worden in het woonzorgcentrum aangeboden;  binnenshuis of op het mooie ruime terras bij mooi zomerweer. Maar ook worden er zeer regelmatig activiteiten buitenshuis aangeboden.

Het mooie terras staat bovendien steeds open voor onze bewoners en hun familie.