ROB-RVT

Als zelfstandig wonen niet meer kan, dan vinden ouderen in woonzorgcentrum Beversthuis een tweede thuis. Zowel valide als zorgbehoevende en dementerende ouderen kunnen in ons woonzorgcentrum terecht.

Ons woonzorgcentrum is een open en actieve leefgemeenschap waarin het welzijn en welbevinden van elke senior centraal staan. We streven een kwaliteitsvolle zorg na binnen een warme en huiselijke sfeer.

Een aangepaste zorg en begeleiding bieden volgens de eigenheid van de zorgvrager, in elke levensfase, is onze basisdoelstelling. Maar ook recht op inspraak van de zorgvrager dragen we hoog in het vaandel. Kan de zorgvrager geen eigen inbreng meer leveren, dan zullen we beslissingen nemen in lijn met zijn persoonlijke levensgeschiedenis en achtergrond. En dit steeds in nauwe samenspraak met de familie.

Tot slot staat ook het bevorderen van waardig wonen voorop. De zorg is gericht op het verbeteren of onderhouden van de mogelijkheden van de zorgvrager.