ROB-RVT

Het woonzorgcentrum Gerkenberg biedt plaats aan 86 bewoners waarvan 58 met een RVT-erkenning.

Onze eerste taak is de bewoner een leef­omgeving aanbieden waar hij of zij zich zo snel mogelijk thuis voelt. Welzijnscampus Gerkenberg streeft daarom naar een verblijf op maat met aandacht voor de persoonlijke behoeftes van iedere klant: lekkere en gezonde voeding, zorgen op maat en een belangrijk accent op zinvolle activiteiten.

Onze infrastructuur is zodanig uitgebouwd dat dementerende bewoners zich veilig kunnen verplaatsen zonder het gevoel van vrijheidsbeperking te ervaren. Daarenboven zijn we actief bezig met het uitbouwen van een dementieteam.

In het geval van een naderend levenseinde, zijn onze medewerkers opgeleid om een sublieme palliatieve zorgcultuur te bieden voor onze bewoners en hun familieleden.

We creëren een warm nest waar onze bewoners een gevoel hebben van geborgenheid. Ook de familie krijgt maximale begeleiding.