Kennismaking

De exploitant van het woonzorgcentrum Gerkenberg  in Bree is de vzw Welzijnscampus Gerkenberg. Deze vzw werd opgericht in 2004 op initiatief van de stad en het OCMW Bree om tegemoet te komen aan de groeiende noden aan kwaliteitsvolle huisvesting voor ouderen in Bree en omgeving.

De vzw Welzijnscampus Gerkenberg is een samenwerking tussen enerzijds de stad en het OCMW Bree en  anderzijds de vzw Sint-Barbara, Kimpenstraat 5 te 3660 Opglabbeek.

Gelegen in de prachtige omgeving  van de kloostertuin van het klooster Gerkenberg, biedt het woonzorgcentrum “Welzijnscampus Gerkenberg” functionele en comfortabele woongelegenheid voor ouderen met uiteenlopende zorgbehoeften.

Wij bieden een breed zorggamma, maar stemmen dit zoveel mogelijk af op de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden van elke bewoner.

Dag in dag uit brengt een professioneel en multidisciplinair team van medewerkers deze persoonsgerichte kwaliteitszorg in de praktijk.

Om de kwaliteit van ons zorgaanbod nog te versterken, werken we samen met zorgverstrekkers binnen de regio Bree en verder zoals daar zijn ziekenhuizen, andere medische centra, huisartsen, thuiszorgdiensten, kapsters, pedicures, pastoraal werkers, enz.