Missie/Visie

Onvoorwaardelijke aandacht voor “mensgerichte” zorg!

Binnen ons Woonzorgcentrum (WZC) Welzijnscampus Gerkenberg kiezen wij voor een onvoorwaardelijke aandacht voor “mensgerichte” zorg.

Mensgerichte zorg is zorg die het verschil maakt in een gastvrije en helende omgeving, binnen een gezonde organisatie.

Het betekent regelmatig stil staan om naast de technische kwaliteit , vaak omschreven in standaarden, voorschriften en protocollen, ook aandacht te hebben voor de relationele kwaliteit.

Relationele kwaliteit is moeilijk te standaardiseren en is een soort “aanvoelen” van. Indien nodig wordt er afgeweken van de routine of de voorschriften om te luisteren naar datgene wat de mensen echt wensen. Zorg op maat leveren, rekening houdend met de context van ieders levensverhaal. Een mensgerichte zorg waarbij iedereen participeert. Een zorg die het verschil maakt!

In ons WZC Welzijnscampus Gerkenberg worden wij iedere dag geconfronteerd met de inzet van medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers om tijd vrij te maken voor de echte dingen van het leven. Mensen die vol passie en bevlogenheid iedere dag opnieuw gestalte proberen te geven aan hun dagdagelijkse opdracht. Kwalitatieve mensgericht zorgverlening is hun passie!

Het WZC Welzijnscampus Gerkenberg wil gedifferentieerde en kwalitatief hoogstaande woongelegenheid bieden aan ouderen met uiteenlopende zorgbehoeften. Wij richten ons in de eerste plaats naar de bewoners van zorgregio 8 waar Bree toe behoort.

Dit doen we met een aanbod van 86 rustoordkamers, 21 serviceflats en een erkend dagverzorgingscentrum waar we dagelijks tot 15 gebruikers kunnen opvangen.