Prijzen

Rusthuis

De dagprijs bedraagt € 61,40

Inbegrepen:

  • huisvesting
  • verpleging – verzorging – animatie en ergotherapie
  • kinesitherapie indien RVT
  • maaltijden en drank
  • lakens, handdoeken en washandjes
  • wassen van lakens, washandjes en handdoeken
  • incontinentiemateriaal
  • klein verzorgingsmateriaal
    (shampoo, zeep, tandpasta, …)

Niet inbegrepen:

  • kosten van de huisarts en specialist
  • medicijnen
  • sondevoeding
  • kapper en pedicure
  • wassen onder- en bovenkledij
  • andere zoals:
    de krant, kledij, snoep, tabak, …

Indien u niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan het OCMW van uw woonplaats tussen komen in de verblijfskosten.

U kan hiervoor terecht bij de sociaal assistente verbonden aan het rusthuis.

 

Serviceflats

De dagprijs bedraagt: € 40,91

Inbegrepen:

  • de huur
  • het onderhoud van de gemeenschappelijke vertrekken
  • de nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektriciteit
  • brandverzekering gebouw en forfaitair bedrag inboedel
  • ontbijt
  • aanbod diensten zoals animatie, advies in hulpmiddelen ter bevordering van de zelfredzaamheid, sociale dienst inzake administratie en bemiddeling met thuisdiensten

 

Niet inbegrepen:

  • middag- en avondmaal t.b.v. € 8,5 p.p.
  • meubilair
  • overgordijnen
  • telefoongesprekken

 

Dagverzorgingscentrum (DVC)

De dagprijs bedraagt voor een

volle dag: € 23,18 – middagmaal inbegrepen

halve dag: € 13,78 – middagmaal inbegrepen

halve dag: € 10,02 – exclusief middagmaal

Inbegrepen:

  • middagmaal, drank, ergo en animatie, toezicht en begeleiding
  • voor gebruikers met een sterk verminderde zelfredzaamheid: incontinentiemateriaal, verpleegkundige interventies,kinesitherapie
  • er is tevens tussenkomst via het ziekenfonds voor een aantal verblijfsdagen per jaar. Te bevragen bij uw ziekenfonds

Exclusief:

  • vervoer door het DVC aan € 0,35/kilometer