Prijzen

Rusthuis

De dagprijs bedraagt € 61,40

Inbegrepen:

 • huisvesting
 • verpleging – verzorging – animatie en ergotherapie
 • kinesitherapie indien RVT
 • maaltijden en drank
 • lakens, handdoeken en washandjes
 • wassen van lakens, washandjes en handdoeken
 • incontinentiemateriaal
 • klein verzorgingsmateriaal
  (shampoo, zeep, tandpasta, …)

Niet inbegrepen:

 • kosten van de huisarts en specialist
 • medicijnen
 • sondevoeding
 • kapper en pedicure
 • wassen onder- en bovenkledij
 • andere zoals:
  de krant, kledij, snoep, tabak, …

Indien u niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan het OCMW van uw woonplaats tussen komen in de verblijfskosten.

U kan hiervoor terecht bij de sociaal assistente verbonden aan het rusthuis.

 

Serviceflats

De dagprijs bedraagt: € 40,91

Inbegrepen:

 • de huur
 • het onderhoud van de gemeenschappelijke vertrekken
 • de nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektriciteit
 • brandverzekering gebouw en forfaitair bedrag inboedel
 • ontbijt
 • aanbod diensten zoals animatie, advies in hulpmiddelen ter bevordering van de zelfredzaamheid, sociale dienst inzake administratie en bemiddeling met thuisdiensten

 

Niet inbegrepen:

 • middag- en avondmaal t.b.v. € 8,5 p.p.
 • meubilair
 • overgordijnen
 • telefoongesprekken

 

Dagverzorgingscentrum (DVC)

De dagprijs bedraagt voor een

volle dag: € 23,18 – middagmaal inbegrepen

halve dag: € 13,78 – middagmaal inbegrepen

halve dag: € 10,02 – exclusief middagmaal

Inbegrepen:

 • middagmaal, drank, ergo en animatie, toezicht en begeleiding
 • voor gebruikers met een sterk verminderde zelfredzaamheid: incontinentiemateriaal, verpleegkundige interventies,kinesitherapie
 • er is tevens tussenkomst via het ziekenfonds voor een aantal verblijfsdagen per jaar. Te bevragen bij uw ziekenfonds

Exclusief:

 • vervoer door het DVC aan € 0,35/kilometer