Geschiedenis

Welkom bij vzw Sint-Barbara en vzw Welzijnscampus Gerkenberg!

De vzw Sint-Barbara met maatschappelijke zetel 3660 Oudsbergen, Kimpenstraat 5, werd oorspronkelijk opgericht onder de benaming “Medisch Instituut St-Barbara” met maatschappelijke zetel Bessemerstraat 478 te 3620 Lanaken.

Waar deze vzw oorspronkelijk als doelstelling had te voorzien in de gezondheidszorg voor mijnwerkers en oud-medewerkers, groeide dit nadien uit tot de uitbating van het ziekenhuis Sint-Barbara te Lanaken. Na de fusie met het St-Jansziekenhuis en het André Dumontziekenhuis tot ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg) in Genk werd er beslist om de vzw Sint-Barbara een vooraanstaande rol te geven in de uitbouw van ouderenzorgvoorzieningen.

Met het oog hierop werden ondertussen twee voorzieningen overgenomen, enerzijds woonzorgcentrum Kimpenhof te 3660 Oudsbergen en anderzijds woonzorgcentrum Beversthuis te 3740 Beverst (Bilzen).

Daarnaast participeert de vzw Sint-Barbara als private partner in de vzw Welzijnscampus Gerkenberg te Bree. Deze vzw werd opgericht in 2004 op initiatief van de stad en het OCMW Bree om tegemoet te komen aan de groeiende noden aan kwaliteitsvolle huisvesting voor ouderen in Bree en omgeving.

Vandaag zetten al onze medewerkers zich elke dag in om onze missie “een thuis met zorg” te realiseren.

Hoe we dit doen, dat leest u op deze website. Hebt u daarna nog vragen of wilt u graag eens langskomen voor een nadere kennismaking? U bent steeds van harte welkom!