DAGELIJKSE ACTIVITEITEN – zie maandkalender

In het woonzorgcentrum Gerkenberg worden dagelijks activiteiten georganiseerd. Voor een overzicht per maand, kan u contact opnemen met de dienst animatie via liesel.hermans@gerkenberg.be. Zij zal u een maandkalender bezorgen met vermelding van de weerkerende en nieuwe activiteiten.