ROMMELMARKT – donderdag 21 juli 2016 van 10u tot 17u

Donderdag 21 juli zullen een 55 tal standhouders aanwezig zijn op de jaarlijkse rommelmarkt die door gaat in de kloostertuin van domein Gerkenberg. Orgelman en de Breese Vlégenband zorgen voor sfeervolle muziek. Het cafetaria wordt uitgebaat door de vrijwilligers. Welkom!rommelmarkt 3