Teambuilding Beversthuis

Eind vorig jaar werden er een teambuilding geörganiseerd door en voor het personeel van het Beversthuis.  We werden ’s morgens ontvangen op het melkveebedrijf “De St Jozefshoeve” te Balen waar we een aangename uitleg kregen over het bedrijf. Na deze uiteenzetting loodste  Marina en Luc ons door een aantal spelen die met het boerderij gebeuren te maken hadden, mollen trappen, schapen hoeden, een koe melken, enz…
Het was leerrijk, en op speelse manier werd de groep dichter bij mekaar bracht.
We voegen hier een aantal foto’s aan toe die een beeld geven van deze mooie dag.