Vrijwilligers

Het woonzorgcentrum beschikt over een grote en enthousiaste vrijwilligersploeg.

Kers op de taart

De vrijwilligerswerking heeft als doel extra aandacht te bieden aan de bewoner, als aanvulling op de zorg en begeleiding van de bewoner.

De zorgverleners in het woonzorgcentrum hebben vaak hun handen meer dan vol met de zorg aan bewoners. De vrijwilligers zijn de kers op de taart.

Zij staan steeds paraat om onze bewoners te bezoeken en om het personeel te ondersteunen bij de activiteiten in het woonzorgcentrum en tijdens uitstappen. Vele activiteiten kunnen wij goed organiseren dankzij de hulp van onze vrijwilligers (bvb onze wekelijkse wandeltocht, onze wekelijkse knutsel- en andere activiteiten, onze jaarlijkse kerstmarkt, ijssalon, barbecue voor bewoners en familie, wandelgroepje).

De inzet van de vrijwilligers is altijd een surplus, een meerwaarde. Dat komt ten goede aan de bewoners en familie.

Wenst u zich als vrijwilliger aan te melden?

U kan dan contact nemen met de verantwoordelijke van de animatie. Zij/hij maakt met u een contract op waarin beide partijen hun engagement uitdrukken. Hierin worden de aard en frequentie vastgelegd. Tevens wordt er een verzekering afgesloten voor de vrijwilliger.

Neem contact met ons op om u aan te melden als vrijwilliger.